XEM NỐT RUỒI CHUNG CHO CẢ NAM VÀ NỮ

(Chỉ con chuột vào nốt ruồi để xem lời giải thích)