II. MỘT SỐ TR̉ CHƠI SINH HOẠT

A. Các dạng tṛ chơi

a. Dạng vận động mạnh

Ví dụ tṛ chơi : t́m bạn.

 QT  dùng bài hát nào đó chia tập thể thành một ṿng tṛn. Sau đó dùng băng reo đoàn kết cho kết bạn hai người một, rồi mời người bên phải bước vào trong một bước, tạo thành hai ṿng tṛn.QT cho các bạn quay vào nhau để nh́n nhau cho kỹ. Sau đó dùng bài hát nào mà vừa hát vừa di chuyển, nhưng hai ṿng tṛn di chuyển ngược nhau. Khi đang c̣n hát, QT dùng c̣i hay hiệu lệnh nào để sau ba bốn hiệu lệnh qui định hai bạn của ḿnh phải t́m lại nhau, nếu không t́m được th́ bị xem ra làm sai và bị phạt.

  Tṛ chơi : Ṿng tṛn sức mạnh.

QT điều khiển TT thành một ṿng tṛn. Sau đó cho tay của người này cầm tai của hai người bên cạnh và bắt đầu thực hiện theo lệnh của người điều khiển như : ngồi xuống, đứng lên,quỳ xuống, ngồi xuống…chậm hay nhanh là tuỳ QT. Chỗ nào bị đứt ṿng là làm sai và bị phạt.

 

b. Dạng lư luận.

Cho TT dàn thành ṿng tṛn, mời một bạn nào đó ra khỏi ṿng. QT chỉ định một người nào đó mà tất cả TT đều biết. Sau đó mời người  ấy vào, với 5 câu hỏi, phải t́m cho được người mà QT vừa chỉ định. Khi người ấy hỏi đúng, th́ TT trả lời là phải, nếu hỏi sai th́ TT trả lời là không. Sau 5 câu, mà người ấy không t́m được th́ xem như làm sai. Và tṛ chơi cứ tiếp tục cho đủ một số người để phạt.

 

B. Một số tṛ chơi quen thuộc

 

1. Đấu Gà

Số người chơi : Hai em đại diện cho hai phe.

Cách chơi: Hai em đứng trong ṿng tṛn đường kính 1,5 m (nhớ chỉ đứng một chân mà thôi). Hai tay nắm để sau lưng . chỉ được dùng đầu vai để đẩy địch thủ ra khỏi ṿng. Ai bị đẩy ra khỏi ṿng tṛn là coi như bị thua cuộc.

 

2. T́m Chiên Lạc

Số người chơi : Ba đội cử ra mỗi đội một người.

Cách chơi : Tất cả những người không chơi đứng xếp thành ṿng tṛn. Ba người được cử ra th́ : một người làm chủ chiên, một người làm chiên lạc, và một người làm ḅ. Tất cả đều phải bịt mắt bằng khăn quàng, và chỉ có thể đi lại trong ṿng tṛn mà thôi. Người điều khiển thổi một tiếng c̣i th́ bắt đầu chơi. Thỉnh thoảng con ḅ lại kêu “ḅ” và con chiên lại kêu “be” cho chủ chiên dễ t́m. Khi chủ chạm được chiên th́ thắng cuộc, rủi đụng phải ḅ th́ thua. Người ngoài nên giữ yên lặng và trật tự th́ cuộc  chơi mới vui.

 

3 . Thi mặc áo ngược

Số người chơi : Mỗi đội cử ra người (nếu là chơi cả đoàn) hoặc là các đội viên trong một đội chơi với nhau cũng được.

Cách chơi : Người điều khiển ra một hồi c̣i chuẩn bị, rồi sau một tiếng c̣i khởi hành là các người chơi phải làm sao cởi rất nhanh chiếc áo ḿnh đang mặc xuôi, rồi mặc ngược lại, cài cúc chỉnh tề. Em nào xong trước và gọn gàng hơn cả th́ thắng cuộc.

   Trước khi ra hiệu c̣i khởi hành th́ người điều khiển nên kiểm soát kỹ xem các em chơi có tháo một cúc nào chưa !

              

4 . Nhận người nhà

   Số người chơi : Chừng 6 người mà thôi.

   Cách chơi :    Một trong các em chơi dùng khăn bịt mắt lại. Các em c̣n lại dùng khăn làm dấu : mỗi em làm một khác, hoặc quấn đầu, buộc cánh tay hay quàng vào cổ…Trước khi có c̣i cho hiệu chơi  th́ để em bịt mắt đứng xa những em làm dấu kia chừng 5m để quan sát trong ṿng một phút, rồi bịt mắt lại. các em làm dấu thay đổi thứ tự để em bịt mắt khó kiếm ra. Sau tiếng c̣i khởi hành, em bịt mắt đi t́m người nhà. Rờ vào em nào trong số ngững em làm dấu mà nói đúng tên th́ thắng cuộc, nói sai th́ trừ đi một điểm.

   Chú ư : Những người không chơi vây tṛn những người chơi để cho người t́m người nhà khỏi đi quá xa.

 

5. Rót nước vào chai

   Số người chơi : Mỗi đội cử ra một người.

Cách chơi : Có bao nhiêu người chơi th́ lấy bấy nhiêu chai, buộc vào ngần ấy cái cột theo thứ tự. Những ai chơi th́ bịt mắt lại, đứng cách hàng chai chừng 15m. sau tiếng c̣i th́ những người chơi, tay cầm ấm nước, đi t́m chai để rót vào.

   Ai rót nước vào chai đầy trước tiên là người thắng cuộc.

 

6. Thỏ cóc thi đua

   Số người chơi : Chừng 6 người, 3 người làm thỏ, 3 người làm cóc.

   Cách chơi : Vẽ hai mức song song và cách xa nhau chừng 20m, 3 thỏ đứng xen kẽ 3 cóc trên một mức, quay về mức bên kia, 3 cóc ngồi xổm.

   Tiếng c̣i đầu là tiếng c̣i chuẩn bị, tiếng c̣i thứ hai là tiếng c̣i khởi hành. Sau mỗi tiếng c̣i của người điều khiển th́ thỏ được phép bước một bước dài bao nhiêu có thể, trong khi đó th́ cóc được nhảy hai bước dài bao nhiêu có thể, và cứ thế cho tới khi con nào về tới đích trước là con đó thắng cuộc.

 

7 . Mẫu hàng

   Số người chơi : Bao nhiêu người cũng được.

   Cách chơi : Tất cả những người chơi đứng thành một ṿng tṛn vây quanh người điều khiển. Sau mỗi lệnh của người điều khiển th́ những người chơi phải làm sao thi hành thật lẹ và đúng.

   Thí dụ : người điều khiển  ra lệnh :

Kiếm mẫu hàng bằng cọng rơm dài 1 tấc, hoặc : kiếm mẫu hàng bằng lá gianh dài 15 ly…

Ai đưa về cho người điều khiển vừa sớm vừa đúng nhất th́ kể là thắng cuộc.

 

8. Chim về tổ

   Số người chơi : Mỗi đội cử ra một người.

   Cách chơi : Vẽ hai mức, hoặc cho dễ thấy hơn th́ những người không  chơi đứng làm mức, hai mức này xa nhau chừng 30m.

   Những người chơi đứng xếp hàng chuẩn bị, co một chân, hai tay để trên đầu. Khi có c̣i khởi hành, các con chim phải thi nhau c̣ về tới mức bên kia, rồi c̣ trở lại mức đă khởi hành. Chim nào về sớm nhất là chim thắng cuộc.

 

 

 

9.T́m Số Nhà

Số người chơi : Chừng 5 người một lượt.

Cách chơi : Cắt cát tông  làm 6 h́nh khác nhau. Trên 6 h́nh cát tông đó có ghi lần lượt 6 số 1, 2, 3, 4, 5, 6. Những người chơi đứng xung quanh để quan sát kỹ 6 h́nh cát tông đó.  Sau đó đi ra xa, cách nhưng h́nh cát tông đó 10 m. Người nào cũng phải dùng khăn quàng bịt mắt lại. Sau tiếng c̣i hiệu của người điều khiển, những người chơi t́m lại chỗ những h́nh cát tông đó, rờ kỹ và cầm một h́nh giơ cao, nói lớn số của nó. Nói đúng số của nó là được 1 điểm, nói sai th́ phải trừ đi 1 điểm.

 

10. Bà cơng cháu

   Số người chơi : Tất cả hay chừng 10 người .

   cách chơi : Tất cả người chơi cũng như người không chơi đứng xếp thành ṿng tṛn.

   Tiếng c̣i chuẩn bị : những ai chơi đều phải cúi ḿnh, co một gị lên, Người bên cạnh gấp gọn khăn quàng, để trên lưng người chơi.

   Tiếng c̣i khởi hành, những người chơi c̣ một chân ṿng quanh ṿng tṛn người, làm sao đừng để cho khăn rơi xuống đất, rồi trở về chỗ ḿnh. Ai về trước hết mà không rơi khăn th́ thắng cuộc.

 

11 . Trao trả tù binh.

Số người chơi : Bao nhiêu người cũng được, nhưng với điều kiện  số người chơi phải chẵn.

   Cách chơi : Vẽ hai mức cách nhau chừng 1 m. những người chơi đứng xếp hai hàng trên hai mức và quay vào nhau đôi một, tất cả trong thế sẵn sàng.

   Sau tiếng c̣i hiệu, người bên này trao cho người bên kia chiếc dép đang xỏ ở chân, người bên kia giơ chân đỡ chiếc dép và xỏ vào chân ḿnh. Nhớ cả hai người  không được phép bỏ chân xuống đất trong khi trao dép. Đôi nào trao xong trước hết và không sai luật th́ kể là thắng cuộc.

 

12 . Thi ném xa

   Số người chơi : Từng đội hay từng 10 người.

   Cách chơi : Tất cả những người chơi đứng xếp thẳng hàng ngang. Một tiếng c̣i chuẩn bị : tất cả vo viên chiếc khăn quàng của ḿnh. Sau tiếng  c̣i khởi hành, tất cả dùng hết sức ḿnh mà ném chiếc khăn đi xa trước mặt. Ai ném xa nhất là người thắng  cuộc.

   Chú ư : Muốn cho công bằng th́ nên lựa những người chơi ngang sức hoặc to lớn bằng nhau.

 

13 . Aùm sát

   Số người chơi : Hai người một lượt.

   Cách chơi : Tất cả những người không chơi đứng hay ngồi thành ṿng tṛn, hai người chơi vào giữa ṿng. Tiếng c̣i đầu cho phép hai xạ thủ chuẩn bị bằng cách buộc hay vo viên chiếc khăn quàng. Tiếng c̣i ra lệnh chơi: hai xạ thủ được phép ném vào đầu đối địch. Bên nào bị khăn trúng đầu th́ kể là thất trận.

   Nên nhớ : Trong khi chơi, hai xạ thủ chỉ được tránh né hay di động trong ṿng người mà thôi. Đàng khác hai xạ thủ luôn phải xa nhau ít là 2m.

 

 

14. Thiện xạ

   Số người chơi : Thi đua từng đội (số người nhiều bằng nhau).

   Cách chơi : Mỗi đội cử một người chơi trong đợt đầu. Chồng 5 ống lon lên nhau. Mỗi người lần lượt dùng banh tennis đổ 5 ống lon một lượt th́ được 1 điểm. Rồi lần lượt tới những người sau…đội nào được nhiều điểm hơn cả là đội đó thắng cuộc.

 

15. Săn thỏ

   Số người chơi : Hai người một lần.

   Cách chơi : Tất cả những người không chơi xếp thành ṿng tṛn. Một em làm thỏ và một làm người  săn đuổi nhau. Cả hai đều phải đi trong ṿng tṛn và đi bằng 10 ngón chân, đi trong thế ngồi xổm. Khi nào người săn bắt được thỏ th́ tất cả reo to lên một tiếng.

 

16. Phe đối lập.

   Số người chơi : Tṛ chơi cho cả đoàn.

   Cách chơi : Người điều khiển ra một lệnh ǵ th́ mọi người phải làm ngược lại. thí dụ : người điều khiển nói đứng th́ mọi người ngồi. Ai làm sai th́ phải c̣ một ṿng quanh cả đoàn.

 

17. Đặt tên.

   Số người chơi : Tṛ chơi cho cả đoàn.

   Cách chơi : Người điều khiển chỉ cái ǵ  th́ tất cả đều hô to tên cái ấy. Thí dụ : người điều khiển chỉ tóc, cái mũi…th́ tất cả đều hô to cái tóc, cái mũi… Ai nói sai th́ phải c̣ một ṿng xung quanh đoàn.

 

18. Rụt Rè

   Số người chơi : Thi đua hàng đội, mỗi đội cử ra hai người.

   Cách chơi : Hai người trong mỗi đội dùng khăn thắt chặt hai khuỷu chân vào với nhau, hai tay để lên đầu. Nghe thấy hiệu c̣i hai người lo d́u nhau về tới đích sớm hết sức. Đội nào về trước là đội đó thắng.

 

19. Thầy bói.

   Số người chơi : Chơi cho cả đoàn hay cả đội.

   Cách chơi : Người làm thầy bói, bịt mắt đứng  vào giữa ṿng người. Những anh chị trưởng đụng vào người thầy bói. Thầy bói nói đúng tên người đụng th́ người đó vào làm thầy bói  thay. Nếu thầy bói nói không đúng th́ cứ tiếp tục làm thầy bói.

 

 

20. Lạc đạn.

   Số người chơi : Tṛ chơi cho từng đội.

   Cách chơi : Tất cả mọi người ngồi xếp thành ṿng tṛn, sát cánh nhau. Người điều khiển tung trái banh vào giữa, trúng ai th́ người đó bị loại. Nên nhớ trong khi chơi th́ không ai được đứng dậy, chỉ có thể nghiêng ḿnh tránh mà thôi.

21. Tiếng vọng

   Số người chơi :  Chơi cả đoàn hay cả đội.

   Cách chơi : Người điều khiển nói lên một tiếng nào th́ mọi người phải đáp lại một tiếng ngược nghĩa. Thí dụ : người điều khiển nói “ăn” th́ mọi người phải đáp lại “xuống”. Ai nói sai th́ tự động c̣ một ṿng xung quanh những người chơi.

 

22. Du lịch trong trí.

   Số người chơi : Bao nhiêu người cũng được.

   Cách chơi : Người điều khiển nói: chúng ta đi du lịch trên các sông Việt Nam, rồi chỉ ai là người đó phải xướng tên một con sông trên đất nước Việt Nam. Thí dụ: sông Hương, sông Cả, sông Đồng Nai, sông Sài G̣n…

 

23. Vớt người chết.

   Số người chơi : Bao nhiêu người cũng được.

   Cách chơi : Khăn quàng để cách 1 m, mỗi người chơi đều đứng một chân, cách chiếc khăn 1 m, dùng chân kia kẹp lấy chiếc khăn. Ai kẹp được chiếc khăn trước là người thắng cuộc.

 

24. Trao quyền.

   Số người chơi : Chừng 10 người với 5 cái mũ.

   Cách chơi : Tất cả những người chơi đứng xếp thành hai hàng, người này cách người kia chừng 0,5m. hai hàng quay vào nhau, dùng đầu trao nhau mũ trên đầu ḿnh. Trao đi rồi lại trao lại. đôi nào trao xong trước mà không bị rơi xuống đất th́ tất cả những người đứng xung quanh cho một tràng pháo tay.

 

25. Mù dẫn mù.

   Số người chơi : Cử ra hai em để chơi, tất cả những người không chơi ngồi xung quanh.

   Cách chơi : Hai em chơi dùng khăn bịt mắt, nghe hiệu c̣i, dắt nhau tới rờ vào cái cọc cắm tại đích trong một thời gian nào đó. Nếu chưa tới giờ mà rờ được  cái cột  th́ kể là thắng cuộc. Ngược lại nếu hết giờ mà chưa mó được cột th́ người điều khiển thổi c̣i để chấm dứt  để đổi cho phiên người khác.

 

26. Chuyền tay

   Số người chơi : Bao nhiêu người cũng được ,

   Cách chơi : Đứng xếp hai hàng quay mặt với nhau, người này đối diện với người kia, trong cùng một lúc, người này ném cho người đối diện một vật (quả bóng nhỏ chẳng hạn)  và nhận một vật người đối diện ném cho. Ai không bắt được  để vật rơi xuống đất là người đó thua.

 

 

27.  Ha! Ha! Ha!

Tất cả xếp ṿng tṛn, người thứ nhất nói ha, người thứ hai nói ha ha, người thứ ba nói ha ha ha và cứ tiếp tục theo ṿng tṛn. Ai trong khi nói ha mà cười th́ bị loại khỏi ṿng, kẻ c̣n lại sau cùng là kẻ thắng cuộc.

 

 

28. Thức Tỉnh

Ngồi ṿng tṛn, quản tṛ có một chỗ, tất cả quay mặt vào trong. Bắt đầu từ quản tṛ, một chiếc đồng hồ reo được chuyền đi. Đồng hồ dứt đổ ở ai, người ấy bị loại. Vừa chuyền vừa hát bài “ḱa con bướm vàng”. Ai c̣n lại cuối cùng sẽ thắng.

 

29. Rung mũi

Gọi một em ra nằm ngữa giữa sân, bạn đặt một đồng bạc cắc lên chóp mũi của em. Em cố gắng làm sao cho đồng bạc rơi xuống bằng cách cử động cái mũi. Cấm không được lắc đầu hoặc dùng tay.

 

30. Phù thuỷ- pho tượng.

Chia tất cả người chơi thành bốn nhóm, trong đó có một nhóm làm phù thuỷ. Phù thuỷ đuổi các người khác. Khi chạm vào ai th́ người đó thành một pho tượng và phải đứng yên trong vị thế lúc bị chạm. Những pho tượng này sẽ không được cử động và chạy tiếp trừ khi đă được những đồng bạn khác cứu.

 

31. Phơi Quần.

Căng một sợi dây kẽm cách mức khởi hành chừng 10 mét. Và trao cho mỗi đội 3,4 bộ quần áo và 4,5 cái kẹp trong một cái túi có dây buộc. Nghe hiệu c̣i, người thứ nhất của mỗi đội đi phơi quần áo, chỉ được dùng một tay, kẹp lại đàng hoàng. Xong rồi trở về chỗ, người thứ hai lên cất quần áo vô bao và đem về cho người thứ ba lên phơi lại. Tṛ chơi cứ thế tiếp tục, đội nào xong trước thắng.

 

32. Vây tay

Hai em ngồi lưng kề lưng, chân duỗi ra, hai tay khoá ở đằng sau. Khi có lệnh, các em cố sao vật em kia ngă lăn bên tay trái hoặc phải chạm đất.

 

 

 

III.  NHỮNG BÀI HÁT SINH HOẠT

1. Ṿng Tay 2000

        Nào hăy đến đây xiết chặt một ṿng tay. Ṿng tay hai ngàn ṿng tay yêu thương. Ṿng tay hai ngàn ṿng tay nối kết. Ṿng tay có Chúa ở giữa chúng ta.

 

2. Nhịp Đàn Tuổi Trẻ

        Nhịp đàn ghi-ta vang lên, rộn ràng câu ca hoà thêm. Ô hay ta như trẻ lại, bao nụ cười rạng rỡ thân quen. Nhịp đàn ghi-ta ngân vang, là ḷng ta thêm hân hoan. Cất tiếng hát ḷng rộn ràng, sức sống tuổi trẻ dâng chứa chan, sức sống mới. Người cùng người, ta nguyện xin xây đời đẹp tươi.

3. Bài Ca Linh Hoạt Viên

        1/ Linh hoạt viên là người thông truyền hy vọng. Linh hoạt viên là cầu nối cho anh em. Linh hoạt viên là người gieo mầm sống. Linh hoạt viên là người khơi lên tin yêu.

        2/  Linh hoạt viên là người có ḷng chân thành. Không v́ danh lợi tự ái hay kiêu căng. Linh hoạt viên là một con người mới. Khiêm nhường nép ḿnh để anh em vươn lên.

       3/ Linh hoạt viên là một con người năng động. Linh hoạt viên là người lắng nghe anh em. Linh hoạt viên là người luôn hợp tác với hết mọi người để chung xây tương lai.

4. Nụ Cười Làm Quen

        Một cái cười làm quen, xua tan mọi ngăn cách. Hai cái cười kết thân, chúng ta nên bạn hiền. Cười lên đi  a ha a ha. Hoà lời ca vang xa vang xa. Đời thật đáng yêu bạn ơi.                                    

 

5. Nét Đẹp

        Cuộc đời quanh ta có biết bao là nét đẹp. Là ḷng bao dung hy sinh là t́nh yêu thương. Nét đẹp quanh ta có lúc là một nụ cười, một cái bắt tay một lời hỏi thăm. Bạn ơi xin hăy góp những nét đẹp cho đời. Và biết khám phá hết những nét đẹp trong đời.

6. Xin

       1/ Xin nối rộng ṿng tay cho t́nh yêu thương chất đầy. Xin mở rộng cơi ḷng để ḿnh thêm yêu anh em. Xin chớ để tim ghen giận hờn hay nhỏ nhen. Xin hăy để nụ cười rạng ngời trong mắt thân quen.

       2/ Xin hăy ngồi gần nhau cho t́nh thân luôn ấm nồng. Xin được cùng kết đoàn để ḿnh thêm thân nhau hơn. Xin nhích lại gần hơn để t́nh ta nở hoa. Xin nhích lại thật gần để t́nh măi măi bao la.

7. Đường Chúa Kitô

       Đường ta đi theo Đức Kitô, con đường sáng, con đường sống, suốt hai mươi thế kỷ là đây. Đường ta đi theo Đức Kitô, con đường mới, con đường bác ái, dẫn đưa ta tới quê thiên đàng.

 

 

8. Gọi Bạn

         Xướng : Ơ này anh em ơi !

        Đáp : Ơi !

        Xướng : Ơ này anh (chị) em ơi !

       Đáp : Ơi !

          Ơ này anh em ơi ! Ơ này chị em ơi ! Mau lại đây cùng vang tiếng ca, mau lại đây cùng chung câu ḥ. Ơ nhịp nhàng câu ca, điệu đàn vang xa, rộn ràng tim ta.

9. Giao duyên

1/ Gặp anh em mến liền, em trông anh anh thật là hiền. Gặp anh em mến liền, anh ơi anh, anh cười thật duyên. Là chi, tên anh ia là ǵ ? Anh cho em biết đi, đừng có giấu em làm chi !

2/ Gặp cha con mến liền, con trông cha cha thật là hiền. Gặp cha con mến liền, cha ơi cha, cha cười thật duyên. Ngày vui cha ơi ia ĺ x́. Cha cho con tí ti, đừng có tiếc con làm chi !

 

10. Ai ban cho

Ai ban cho bầu trời xanh hoa nắng ?
Ai ban cho rừng cây lá xanh tươi ?
Ai ban cho đồi xanh với sông dài ?
Chính Chúa Trời Ngài tạo tác em ơi !

 

11. Lưu đày sa mạc

1/ Dân ta sống lưu đầy trong sa mạc,
Bốn mươi năm bao nhung nhớ ngập tràn.
Ta không nghe Giavê bao biến cố lầm than,
Nhưng Giavê yêu ta, dẫn ta về b́nh an.

2/ Maisen dẫn ta về nơi quê nhà,
Bước hoang vu in bao vết đạm đà.
Ra đi trong mênh mang về đất hứa của ta,
Mang trên vai đau thương vẫn mong chờ hoà ca.

Vũ điệu :

a/ Quay về bên phải, cúi xuống tay đập vào đầu gối bước đều.

b/ Tay phải đặt trên vai người đứng trước, tay trái đặt trên lưng và bước đi.

c/ Quay về trái bước chậm chạp. Khi chân phải bước th́ tay phải đặt trên trán, tay trái đặt sau lưng. Khi chân trái bước th́ đổi tay ngược lại, ḿnh phải cúi xuống.

d/ Nắm tay nhau nhảy thật hứng khởi, an : giơ tay ṿng lên cao.

 

12. Bài ca tạm biệt

 Gặp nhau đây rồi chia tay ngày vàng như đă vụt qua trong phút giây. Niềm hăng say, c̣n chưa phai. Đường trường sông núi hẹn mai ta xum vầy (giờ tạm xa cách, hẹn mai ta xum vầy).

13. Ca khúc từ ly

Rời tay phút chia ly lên đường nghĩa vụ.
Bạn ơi  đừng quên nhé phút giây xum vầy.
Tay trong tay ḿnh vui lên nhé.
Tim sắt se ḷng thương năo nề.
Vui ra đi sầu vương trên mắt.
Xa cách nhau ḿnh nhớ nhau nhiều

 

14. Vào đời t́m Chúa

1/ Với gói hành trang tôi vào đời t́m Chúa Kitô.Với gói hành trang tôi lang thang t́m con Thiên Chúa. Hai ngàn năm đă qua đi rồi, giờ này Người ở đâu ? Trong rạp hát hay trong pḥng trà, trong thương xá hay trong đêm mầu hồng? Người ở đâu cho hồn tôi chơi vơi, giữa chợ đời hôm nay.

2/ Giữ vững niềm tin tôi đă gặp được Chúa Kitô. Giữ vững t́nh thương tôi hân hoan gặp Con Thiên Chúa. Không t́m nơi phố đông chật người, v́ Người là t́nh yêu, v́ Người là niềm vui, không đài các xa hoa lụa là, không gian dối, không gây hận thù. Người ở đây, không tiền, không cơm áo, giữa chợ đời hôm nay.

15. Nào về đây.

Nào về đây ta họp đoàn cùng nhau,
Cuộc đời vui thú có lúc nào thảnh thơi,
Anh với tôi ta cùng sống vui cho trọn ngày,
Rồi mai ngày chúng ta lại gặp nhau.

Vũ điệu : chọn cặp trước.

a.  Chống nạnh ṿng quanh theo nhịp 4/4 (tới-tới, lui-lui) rồi tới.

b. Quay lại từng đôi một, vỗ tay nắm tay nhau đưa lên cao, đi ṿng quanh nhau.

c. Như b, nhưng ngược chiều và đổi tay.

16. Lạy Chúa chúng con về

Đk : Lạy Chúa chúng con về từ bốn phương trời. Lạy Chúa chúng con về từ khắp thôn làng. Cùng với lớp sóng người  hành hương về nhà Chúa đi, về nhà Chúa đi.

1/ Hành trang con mang theo đầy đau buồn của thế giới. Hành trang con mang theo đầy căm hờn của dân nghèo, về đây xin dâng Cha trong lo âu, đưa hai tay muốn chung xây thế giới mới.

2/ Hành trang con mang theo này tấm ḷng đời chia sẻ. Hành trang con mang theo nầy sức mạnh t́m gắn hàn, về đây xin dâng…

3/ Hành trang con mang theo mọi khát vọng t́m chân lư. Hành trang con mang theo mọi xây dựng t́m công bằng, về đây cin dâng Cha…

17. Anh em ta về.

1/ Anh em ta về cùng nhau ta quây quần này , một hai ba bốn năm. Anh em ta về cùng nhau ta sum họp này năm bốn ba hai một. Một đều chân bước nhé, hai quay nh́n nhau đi, ba cầm tay chắc nhé không muốn ai chia ĺa, bốn nhớ rằng chúng ta bốn bể anh em một nhà, năm giữ măi t́nh này trong câu ca.

2/…một cùng nhau mến Chúa, hai yêu người như ta, ba ḷng tin sắt đá gian khó không phai mờ, bốn sống đời chứng nhân rao giảng tin vui xa gần, năm nhất trí đồng ḷng xây dựng quê hương.

18. Về nơi đây.

Về nơi đây tay trong tay ta xây lại t́nh người.
Về nơi đây tay trong tay ta gây lại t́nh thân.
Đừng khép nép, đừng rụt rè.
Chặt ṿng tay ta kết chặt yêu thương.
Chặt ṿng tay ta kết chặt yêu thương.

 

19. Ta ca hát

Tang tang tang t́nh tang tính. Ta ca ta hát vang lên, hát lên cho đời tươi thắm, hát lên cho quên nhọc nhằn.cùng nhau ta ca hát lên, cho át tiếng chim trong rừng, cho tiếng suối reo phải ngừng, cho rừng xanh đón chờ ta. La la la!

Khoai lang khoai ḿ khoai bí. Ta ăn ta đớp ta xơi. Cố ăn cho sạch nồi khoai. Cố ăn cho quên nhọc nhằn. Cùng nhau ta đớp ta xơi. Cho hết miếng khoai trong nồi.

20. Mỗi người là nụ hoa.

Mỗi người là một nụ hoa, nở ra nở ra tươi thắm. Làm thành vườn hoa, vườn hoa muôn sắc tươi xinh. Mỗi người là một nụ hoa, cùng đem về đây góp sắc, làm thành vườn hoa, vườn hoa vườn hoa chúng ḿnh.

 

21. Phút chia ly

Rời tay phút chia ly, bạn ơi vui ra đi, bạn ơi vui đi. Gian khó ta không sờn, luôn nhớ nhau trong đời, từ nay cách xa.

22. Gặp gỡ Đức Kitô

Gặp gỡ Đức Kitô biến đổi cuộc đời ḿnh
Gặp gỡ Đức Kitô  đón nhận ơn tái sinh.
Gặp gỡ Đức Kitô chân thành ḿnh gặp ḿnh.
Gặp gỡ Đức Kitô nảy sinh t́nh đệ huynh.
Nguồn suối nếu bế tắc, th́ ḍng sông mau cạn khô.
T́nh yêu không Kitô ôi t́nh yêu sao cằn cỗi !
V́ Chúa chính nguồn sống, nguồn yêu thương vô biên, biển yêu thương nối liền các hoang đảo giữa đại dương.

23. Hát to…hát nhỏ

Ta hát to hát nhỏ nhỏ nhỏ. Rồi ḿnh ngồi kể chuyện cho nhau nghe. Ố ố ồ ồ, ố ố ồ ồ ta ca  ta hát, hát cho vui đời ta.

24. Ṿng tṛn yêu thương

Về nơi đây, ta cầm tay, cầm tay nhau nối lại ṿng tṛn, ṿng tṛn yêu thương  , ṿng tṛn gặp gỡ. Ṿng tṛn thân thương, ṿng tṛn kết đoàn. Ṿng tṛn có Chúa ở giữa chúng ta , mời bạn hăy đến cùng cất tiếng ca. Về nơi đây, ta cầm tay, cùng Giêsu nối thành ṿng tṛn, ṿng trong yêu thương ,ṿng tṛn gặp gỡ,…

 

25. Yêu bằng t́nh loài người

Gần nhau trao cho nhau tin yêu t́nh loài người,
Gần nhau trao cho nhau tin yêu đừng gian dối,
Gần nhau trao cho nhau ánh mắt nhân loại này,
T́nh yêu trao cho nhau xây đắp trên t́nh người.

Cho dù rừng thay lá xanh đi. Cho dù biển cạn nước bao la, ta vẫn yêu thương nhau măi măi.

 

26. Nay ta về.

Nay ta về gặp nhau nơi đây, niềm thân ái trào dâng tràn đầy. Nay ta về ṿng tay trong tay, cho yêu thương sáng ngời chốn này. Thắp sáng, sáng lên cho đời. Thắp sáng, sáng lên cho người. Niềm tin, tin yêu nơi nơi. Niềm tin, mến thương tràn đầy.

27. Hoan hô.

Hoan hô anh này một cái, hoan hô anh này, nào chúng ḿnh hoan hô, nào chúng ḿnh hoan hô, nào ta hoan hô, hoan hô, hoan hô.

28. Bốn phương trời

Bốn phương trời ta về đây chung vui,
Không phân chia giọng nói tiếng cười,
Cùng nắm tay nhau ta kết đoàn thân ai,
Trao cho nhau những lời thiết tha,
Trao cho nhau những lời thiết tha.

 

29. Lẻ dùm

Bảo lẻ dùm mà không chịu lẻ dùm,
mắc cỡ ǵ mà không chịu lẻ dùm.
Mặt bánh bao mà làm eo làm khách,
mặt chuối chiên mà làm khách làm eo, eo, eo, eo.

 

30. Yêu nhau cho dép

Yêu nhau cởi dép í à cho nhau, về nhà đừng dối rằng cha dối mẹ ơ ờ ơ ớ ơ, rằng qua à ờ qua cầu, rằng qua à ờ qua cầu t́nh t́nh t́nh đánh rơi.

(Ngồi thành ṿng tṛn lấy dép ḿnh trao cho người bên phải theo ṿng tṛng và hát).

31. Vui là vui

Vui là vui chúng ḿnh vui nhiều,
Vui là vui chúng ḿnh vui quá,
Vui là vui chúng ḿnh vui nhiều,
Vui là vui chúng ḿnh quá vui.

32. Trái đất này.

Trái đất này là của chúng ḿnh. Quả bóng xanh bay giữa trời xanh. Bồ câu ơi cánh chim gù thương mến. Hải âu ơi cánh chim vờn trên sóng. Cùng bay nào cho trái đất quay. Cùng bay nào cho trái đất quay.

33. Nối ṿng tay lớn.

Rừng núi dang tay nối lại biển xa. Ta đi ṿng tay lớn măi để nối sơn hà. Mặt đất bao la, anh em ta về gặp nhau mừng như băo cát. Quay cuồng trời rộng, bàn tay ta nắm nối tṛn một ṿng Việt Nam. Cờ nối gió đêm vui nối ngày. Gịng máu nối con tim đồng loại. Dựng t́nh người trong ngày mới. Thành phố nối thôn xa vời vợi. Người chết nối linh thiêng vào đời. Và nụ cười nở trên môi.

Từ Bắc vô Nam nối liền nắm tay. Ta đi từ đồng hoang vu, vượt hết núi đồi. Vượt thác cheo leo. Tay ta vượt đèo từ quê nghèo lên phố lớn. Nắm tay nối liền biển xanh sông gấm. Nối liền một ṿng tử sinh.

34. Việt Nam quê hương tôi.

Bạn ơi hăy đến quê hương chúng tôi.
Ngắm mặt biển xanh xa tít chân trời.
Nghe sóng vỗ dạt dào biển cả.
Vút phi lao gió thổi trên bờ.
Buồm vươn cánh vượt sóng ra ngoài khơi.
Trong nắng hồng bừng lên sáng ngời.

Miền Nam đất nước quê hương chúng tôi.
Có rừng dừa xanh xa tít chân trời.
Người thiếu nữ dạt dào t́nh trẻ.
Dáng xinh tươi đang tuổi yêu đời.
Ḷng trai tráng rộng lớn như biển khơi.
Với canh tay dựng nên đất trời.

Mùa xuân đă đến quê hương chúng tôi.
Mía ngọt chè xanh bông trắng lưng đồi.
Đồng xanh lúa rập rờn biển cả.
Tiếng ai ru con ngủ ru hời.
Đồng xanh lúa thẳng cánh c̣ bay.
Đưa nước về làng quê sáng rồi.

Việt Nam yêu dấu xanh xanh luỹ tre.
Suối đổ về sông qua những nương chè.
Ḍng sông cuốn dồn về biển cả.
Lứa thanh niên vui thoả cuộc đời.
Mùa xuân tới nguồn sống đang sục sôi.
Đất nước tôi Việt Nam sáng ngời.

Đỗ Nhuận

 

35. Quê hương

Nhạc : Giáp Văn Thạch
Thơ    : Đỗ Trung Quân

Quê hương là chùm khế ngọt.
Cho con treo hái mỗi ngày.
Quê hương là đường đi học.
Con về  rợp bướm vàng bay.
Quê hương là con diều biếc.
Tuổi thơ con thả trên đồng.
Quê hương là con đ̣ nhỏ.
Eâm đềm khua nước ven sông.
Quê hương là cầu tre nhỏ.
Mẹ về nón là nghiêng che.
Quê hương là đêm trăng tỏ.
Hoa cau rụng trắng ngoài thềm.
Quê hương mỗi người chỉ một.
Như là chỉ một mẹ thôi.
Quê hương nếu ai không nhớ.
Sẽ không lớn nổi thành người.


36. T́nh anh em bạn bè.

Anh em ta sun họp một nhà. Nụ cười tươi  tràn trên ánh mắt, chứa chan t́nh mẹ cha bao la, ấm êm t́nh anh em đậm đà. Ôi niềm vui sao như đâu ngờ, bao tháng năm ta vẫn đợi chờ. Cùng bên nhau phút giây hạnh ngộ, t́nh tuyệt vời ta ngỡ trong mơ.

Đến với nhau trao nhau t́nh thân biết bao tuyệt vời. Hát với nhau cho t́nh anh em thêm thắm tươi. Đến với nhau chung lời cảm tạ tri ân. T́nh Cha thương ân phúc đầy tràn.